Groep 1/2b

Algemene informatie In onze groepen blijven we zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen, spelenderwijs ontdekken ze de wereld, elkaar en zichzelf. Dit is veelal de aanzet voor projecten die gestart gaan worden. Bij de start van een thema worden ouders geïnformeerd via het ouderportaal. Ouders ondersteunen ook vaak bij deze projecten met ideeën of hulp. Zo kan een ouder die mondhygiëniste veel vertellen over de tandartspraktijk. De kinderen zijn op de woensdag vrij. Op de overige dagen zijn ze tot 14.30 uur op school. In de loop van het jaar komen er kinderen, die dan 4 jaar geworden zijn, bij.

Leerkrachten Tilly Baas op maandag, dinsdag en donderdag en Lianne Dorrestein op vrijdag.

Contact De start van de leerling op de Windroos willen we zorgvuldig mogelijk doen. Afhankelijk van het kind bespreken we met de ouders hoe we dit gaan organiseren. Er zijn kinderen die meteen de hele week gaan starten en rond andere kinderen spreken we iets anders af. Ouders en school zijn belangrijk om dit soort processen te volgen.

Begin van de dag Aan het begin van de dag worden de kinderen door de ouders in de groep gebracht en veel ouders lezen dan nog even samen met hun kind een boekje.

De kring De kring is de plek om te leren luisteren en je gedachten onder woorden te brengen. Het is het vertrekpunt van veel activiteiten maar ook het terugkijken op die activiteiten vinden wij belangrijk. Kinderen vertellen, hun verhaal, er wordt voorgelezen en er zijn veel reken- en taalactiviteiten. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling; we zingen, dansen en doen bewegingsspelletjes.

Bewegen Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, kinderen leren hun lijf kennen in relatie tot de ander. Het spelen buiten is belangrijk, maar we zijn ook veel in het speellokaal waar circuits worden opgebouwd en ook yoga wordt gegeven.

Zelfstandig werk In de Werkhoeken zijn de kinderen met veel verschillende activiteiten bezig van schminken tot bouwen in de bouwhoek, van puzzels tot, het met ondersteuning, filmpjes maken op de IPad. Het doel van deze activiteiten is dat ze zich op zoveel mogelijk terreinen ontplooien, leren samen te werken maar ook leren om verantwoordelijk te zijn voor een taak. Leerkrachten volgen de ontwikkelingen van kinderen van nabij en stimuleren hen op eigen, individuele, uitdagingen.

Presenteren van het werk Het is belangrijk om te laten zien wat je gemaakt hebt, dat je trots op je werk bent en daarom wordt werk altijd achteraf besproken. Om de twee weken presenteren de kinderen het ook op de weeksluiting, naast het zingen van liedjes en het spelen van toneelstukjes.

Sociaal emotioneel De kern van het onderwijs op de Windroos is dat je je veilig voelt, dat je zin hebt om naar school te gaan en dat daar dingen worden besproken die je aanspreken. Als dit het geval is gaat het leren veel makkelijker en leer je ook om jezelf goed te leren kennen. Hier is in de groepen veel aandacht voor maar er zijn ook veel contacten tussen de kinderen van de verschillende groepen. Zo worden de kinderen van groep 1/2 regelmatig voorgelezen door oudere kinderen en hebben ze een ouder kind als maatje om samen in de hal naar de weeksluiting te kijken.

 

Berichten gemaakt 2

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven