Groep 5/6

Leerkrachten
Loes Vermaeten op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en Tamara Zandee op vrijdag.

De kring
De kring in deze groep krijgt steeds meer structuur. De voorzitter geeft beurten, zaken worden samengevat en er worden afspraken met elkaar gemaakt. Kinderen hebben een serieuze rol en verantwoordelijkheid in de organisatie van de groep en helpen elkaar om dit voor elkaar te krijgen. De leerkracht is alleen nog sturend aanwezig. Als er gesprekspunten zijn die voor de hele school van belang zijn wordt die doorgegeven aan de kinderen die in de Schoolkring zitten.

Bewegen
Naast de twee pauzes op de dag zijn er gedurende de dag korte momenten waarop er even een ‘beweegbreak’ is om even gedachten verzetten. Dit doen we naast de afwisseling die er sowieso in de dag is. De kinderen gaan tweemaal in de week naar een gymzaal in Wijk bij Duurstede.

Ons taalonderwijs begint bij de teksten
Teksten zijn steeds rijker, taliger en meer uitgebreid. Op het digibord worden ze besproken en kinderen zijn hier erg bij betrokken. Ze leren hier echt van- en met elkaar. Naast de inhoudelijke kant is dit ook goed voor het zelfvertrouwen en inzicht in eigen kunnen. Ieders tekst wordt op deze manier besproken en indien nodig aangepast. Iedereen wordt uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau, maar wel met respect voor ieders niveau.
Voor spelling gebruiken we de methode Klassenkist om op die manier naast de teksten ook nog heel gericht te kunnen oefenen. Ook bij spelling worden de resultaten getoetst met methode-gebonden toetsen en CITO-toetsen, want het goed kunnen volgen van de kinderen is belangrijk.

Werkhoeken
In de werkhoeken is er, naast de ruimte voor de creativiteit en samenwerking, steeds meer plek voor gericht onderzoek en zaken ontdekken. Spelend leren en met anderen dingen ervaren staat hier nog steeds centraal. Na afloop van de werkhoekentijd worden de resultaten altijd gepresenteerd aan de groep.

ICT , de computer en IPad
Computers komen steeds meer in beeld. Naast de boeken en de schriften gebruiken de kinderen ze als tekstverwerker en oefenen ze spelling en rekenen. We blijven ICT gebruiken naast de papieren wereld. IPads worden gebruikt om te oefenen met spelling en rekeken en kinderen maken er bijv. filmpjes mee. Ook gebruiken ze de IPad voor presentaties.

Rekenen
Het rekenen gebeurt  in de jaargroepen. Op vaste tijden in de week gaan alle kinderen naar een eigen lokaal voor de instructie en verwerking. Na de rekentijd gaan ze dan weer terug naar de combinatiegroep. Ook de Klasse!kas wordt gebruikt bij het levend rekenen. De groepen hebben echt geld (deel van de vrijwillige ouderbijdrage) in kas om zo met elkaar uitstapjes of andere zaken te financieren. De kinderen besluiten met elkaar hoe dit geld gebruikt wordt.

Themaprojecten en wereldoriëntatie
Bij de projecten in de groepen wordt er goed gekeken naar een balans tussen biologie- , geschiedenis – en aardrijkskundige onderwerpen. De kinderen gaan topografie leren en het verkeer komt nadrukkelijker in beeld. Bij het opzetten van projecten wordt er ook steeds meer gekeken naar eigen onderzoek en het toetsen van veronderstellingen vooraf. De kinderen maken zelfstandige studies

Sociaal emotioneel
Door onze manier van met elkaar omgaan zijn kinderen gewend om oplossingsgericht te werken en ondersteunend te zijn naar elkaar. Natuurlijk zetten wij ondersteunende individuele – of groepsactiviteiten in als de situatie erom vraagt.

Engels
‘Groove me’ is de Engelse methode die we gebruiken. Aan de hand van actuele Engelstalige liedjes krijgen de kinderen inzicht in de betekenis van woorden en oefenen we de spreekvaardigheid.

 

Berichten gemaakt 6

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven