In het Freinetonderwijs is de school een leef-werkgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten en ouders samen verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, de school en de omgeving. Er is respect voor de mening en inbreng van iedereen. Kinderen leren om zelf na te denken, beslissingen te nemen, kritiek te geven en te ontvangen.

Onderzoeken en ervaren

In het Freinetonderwijs en dus ook op de Windroos staan de ervaringen van het kind centraal. Kinderen onderzoeken de werkelijkheid in en buiten de school. Ze bouwen kennis op en vergroten hun inzicht door uit te proberen, te onderzoeken, te ervaren, te lezen, na te denken en met de groep van gedachten te wisselen. Deze manier van werken stelt het kind in staat om de opgedane kennis en ervaringen beter op te slaan, te verwerken, toe te passen en uit te breiden.

Samen verantwoordelijk

Leven en werken in onze school gaat uit van samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Samen streven zij naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen. Goed contact tussen ouders en leerkrachten is daarbij een voorwaarde. Daarom zijn ouders van harte welkom in de school en in de groepen, voor overleg met de leerkracht, om te helpen of om te zien waar kinderen mee bezig zijn.

Weekplan

In de week komen vier basisactiviteiten voor:

  • Werk: kinderen zijn bezig met hun werk of krijgen instructie
  • Gesprek: kinderen informeren elkaar en leren elkaar te begrijpen
  • Spel: kinderen leren spelenderwijs ontdekken en rekening met elkaar te houden
  • Viering: kinderen uit alle groepen laten elkaar zien waar ze in hun eigen groep mee bezig zijn en delen met elkaar wat hen bezig houdt. (Weeksluiting)

Een schoolportret in het blad Mensenkinderen 2020
Freinet ontmoet Petersen

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven