Iedere ouder/verzorger met kind(eren) op de Windroos is automatisch lid van de Oudervereniging ‘Vernieuwingsschool Wijk bij Duurstede’. Dit is een actieve oudervereniging die, samen met het bestuur, de schoolleiding, het team en MR het beleid, de organisatie en het onderwijs van de school op koers houdt op basis van het Kompas. In het Kompas zijn de visie op de uitgangspunten voor en de doelen van vernieuwingsonderwijs op de Windroos vastgelegd.

Bestuur Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Voorzitter              Joost Meerbeek
Secretaris             Annelies van der Sluis
Penningmeester  Arjen Syrier
Lid                         Tijmen Baas (kascontrole)

Benoemd voor een periode van drie jaar. Voor meer informatie: secretaris@windroos.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medenzeggenschapsraad is het orgaan waarin vertegenwoordigers van het team en ouders zitten om mee te kunnen spreken met de schoolleiding.
De MR bestaat uit:
Voorzitter       Kees Dikker (ouder)
Lid                  Bonne van der Veen (ouder)
.                      Noortje van Lieshout (team)
.                      Julia van Rennes (team)
De MR-leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Ouderbijdrage

De Oudervereniging int ook de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage is de Windroos in staat om invulling te geven aan het bijzondere karakter van de school. De ouderbijdrage draagt namelijk bij aan:

  • Het realiseren van bijzondere activiteiten zoals boekenfeest, sinterklaas, kerstfeest, lentefeest en zomerfeest;
  • Het mogelijk maken dat kinderen zelfstandig en in eigen tempo kunnen werken – om dit te realiseren wordt er door leerkrachten veel extra materiaal gemaakt;
  • Iedere klas in staat te stellen in te springen op de inbreng van kinderen ook als daar wat kosten voor gemaakt moeten worden; denk aan een uitstapje, aanschaf materiaal, voorstellingen;
  • Communicatie, op velerlei manieren worden ouders en kinderen op de hoogte gehouden van de activiteiten op school: via de site, via nieuwsbrieven, de ouderkrant en de kinderkrant.

De vrijwillige bijdrage is minimaal 65,50 euro per kind per jaar. Wij willen er nadrukkelijk op attenderen dat meer mag! In het najaar ontvangen ouders een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven